Ślaskie. Inwestujemy w talenty

Ślaskie. Inwestujemy w talenty
Razem zmieniamy Śląskie - obrazek nagłówka serwisu stypendialnego

Aktualności

Projekt stypendialny w roku szkolnym 2016/2017.

Informacja dotycząca przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja".

Składanie sprawozdań z realizacji PRU

Informacja dotycząca składania sprawozdań z realizacji PRU w roku szkolnym 2015/2016.

Serwis finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013